vyhledat zájezdyDůležité informace při výběru zájezdu

Důležité informace při výběru zájezdu

Co je třeba vzít s sebou na zájezd aneb 3 P cestovatele- pas, pojištění, peníze


Dále léky, které užíváte, opalovací krémy s vyšším faktorem, řidičský průkaz, Smlouvu o zájezdu (dále jen SOZ) a Voucher na ubytování.


Doklady na cestu

Doporučujeme cestovat do všech zemí na cestovní pas s platností minimálně 3 měsíce po návratu pro země EU, mimo EU 6 měsíců s minimálně 1 stranou čistou.

Pokud budete chtít vycestovat do zemí EU na občanský průkaz, musí jít o doklad typu identifikační karty se strojově čitelnou zónou, též s platností 3 nebo 6 měsíců jako u cestovních pasů.

Vycestování dětí je možné pouze s vlastním platným cestovním dokladem, kterým je vlastní cestovní pas nebo občanský průkaz (který může být na základě žádosti vydán i občanovi mladšímu 15-ti let pouze pro cesty v rámci EU).

Pokud jsou ke vstupu do některé země potřebná víza, informace o jejich získaní vám poskytne pracovník, který zprostředkovává prodej. Informace o podmínkách vstupu do země pro cizí státní příslušníky naleznete na našem webu, ale důrazně doporučujeme, abyste si před cestou ověřili u zastupitelského úřadu navštěvovaného státu, zda se podmínky pro vstup a pobyt nezměnily. V případě chybějícího či neplatného cestovního dokladu nebo v případě zadržení cestujícího orgány celní správy případně policie, bude cestující vyloučen z přepravy bez možnosti náhrady.


Děti

Dětskou cenu stanovuje ceník podle věku dětí v době absolvování dovolené, přičemž důležité je datum návratu, ne odjezdu.

Informace o dětských slevách naleznete na předních stranách katalogu a platí pro děti cestující se dvěma osobami.

Děti do 2 let věku (tj. v den zpátečního letu nesmí přesáhnout 2 roky) se při letecké přepravě označují slovem „infant“ a platí jen bezpečnostní poplatek 1 000,- Kč. Nemají nárok na sedadlo v letadle, při transferu do a z pobytového místa, ani na jiné poskytované služby. U autobusových zájezdů musí mít infanti z bezpečnostních důvodů v dopravním prostředku vlastní sedadlo, platí tedy dětskou cenu. S ohledem na dlouhou dobu jízdy důrazně doporučujeme zvážit cestování s infanty v rámci autobusových zájezdů. Za děti během přepravy ručí rodič nebo jeho zákonný zástupce. Ve většině ubytovacích zařízení je možné pro infanty za příplatek vyžádat dětskou postýlku. Pokud budete mít o její zajištění zájem, uveďte ji do vaší SOZ do Poznámky jako požadavek bez právního nároku.


Letecká doprava

Letecká doprava je zajišťovaná na pravidelných nebo charterových letech renomovaných českých nebo slovenských přepravců a během letecké dopravy platí přepravní řád letecké společnosti. Cestovní kancelář nemůže ovlivnit případná zpoždění či změny v dopravních dispozicích, které mohou nastat. Může se jednat např. o změnu trasy letu, mezipřistání, ale i místo odletu, typ letadla nebo letový plán. Všechny případné změny a zpoždění týkající se dopravy nejsou v kompetenci CK AEOLUS, a proto tato skutečnost neopravňuje klienta ke zrušení zájezdu a uplatňování jakýchkoliv nároků vůči cestovní kanceláři.

Prosíme, abyste vzali na vědomí, že odbavovací přepážky (check-in) jsou plně v kompetenci letiště, jsou otevřeny 2 hodiny před plánovaným odletem a zavírají 50 min. před odletem.V případě zmeškání letadla (vinou klienta) nemá klient právo na refundaci zájezdu ani na bezplatné zajištění náhradní dopravy a veškeré vzniklé náklady si hradí klient sám. V cestovní kanceláři je možné rezervovat konkrétní sedadla v letadle za poplatek stanovený leteckou společností. U letů v trvání do 3 hodin se na palubě podává občerstvení pouze za úhradu.


Pokyny k zájezdu

Přesný čas odletu a příletu bude uveden v pokynech k zájezdu, které klient obdrží nejdéle 7 dní před začátkem zájezdu. Pokud si zájezd zakoupí ve lhůtě kratší než 7 dní, tyto informace mu budou postoupeny prodejcem ihned při uhrazení celkové ceny zájezdu. V případě, že dojde ke změně času letu v době kratší než je 7 dní před odletem, budou klienti informováni na telefonních číslech či e-mailech uvedených v SOZ.


Autobusová doprava

je zabezpečována autobusy smluvních přepravců, které splňují mezinárodní standardy přepravy a jsou vybaveny klimatizací, popřípadě WC. Během jízdy autobusem platí přepravní podmínky dopravce.

Nástupní místa s časy odjezdů budou upřesněna v pokynech k zájezdu. Trasy a nástupní místa autobusů v ČR mohou být upraveny v závislosti na počtu klientů, resp. dle požadavků skupiny účastníků.

Používání a regulace klimatizace/topení/WC v průběhu jízdy závisí na rozhodnutí dopravce. Případná změna dopravce, svozové trasy nebo času odjezdu neopravňuje zákazníka ke zrušení zájezdu a uplatňování jakýchkoliv nároků vůči cestovní kanceláři.

V cestovní kanceláři je možné zakoupit místenky do autobusu. V případě změny typu autobusu nebo změny číslování míst zajistí CK Aeolus těmto klientům v rámci možností podobná či stejná místa k sezení. Změna místenek vzhledem ke změně typu autobusu není důvodem k reklamaci.

Cestovní kancelář si v rámci svozů k odjezdovému (odletovému) místu vyhrazuje právo použít dopravu osobním vozem nebo mikrobusem v závislosti na počtu klientů.


Samostatná doprava – letenka / jízdenka

Pokud si klient zakoupí v CK Aeolus pouze dopravu, je povinen si nejpozději 24 hodin před odletem/odjezdem do i z místa pobytu ověřit letový řád případně odjezd autobusu. V případě zmeškání odletu / odjezdu z důvodu neověření časů nebo vinou klienta nemá klient právo na refundaci zájezdu.


Vlastní doprava

Je plně v kompetenci klienta. Ubytování je pro klienty cestující vlastní dopravou v den příjezdu k dispozici zpravidla po 14:00 hodině a v den odjezdu je nutné uvolnit pokoje obvykle do 10:00 hodin.


Přeprava zavazadel

Obecně doporučujeme svá zavazadla opatřit visačkou a zámkem.


Při letecké dopravě je podle pravidel dopravce povolený limit 15 kg na odbavené zavazadlo pro každého cestujícího s výjimkou infantů. Za poplatek stanovený leteckou společností je možné navýšení povoleného limitu. Do něj se nepočítá příruční palubní zavazadlo s maximální hmotností 5 kg a omezenými rozměry. Za poškození nebo ztrátu zavazadel při letecké přepravě přebírá plnou odpovědnost letecká společnost. Pokud dojde ke ztrátě nebo poškození zavazadla, musí být tato skutečnost nahlášena ihned po příletu na reklamačním oddělení letiště, kde se sepíše P.I.R. protokol, který je nevyhnutelný pro uplatnění nároku na odškodnění, jež klient sám posléze uplatňuje přímo u dopravce. Náklady spojené s vyřizováním reklamace nese klient.

Váhový limit zavazadel při přepravě autobusem je 20 kg na osobu. Tento limit se vztahuje na každého cestujícího.

O podmínkách přepravy nadměrných zavazadel a zvířat se informujte v našich kancelářích nebo u příslušné letecké společnosti.


Transfery

Po příletu jsou našimi delegáty na místě pobytu organizované transfery autobusy, minibusy nebo taxíky do jednotlivých pobytových míst. Je tedy možné, že delegáti nebudou fyzicky ve všech transferových prostředcích po celou dobu jízdy. Za svá zavazadla si zodpovídá každý účastník sám, doporučujeme přesvědčit se, že byla řádně naložena do autobusu.


Trajekty

V případě leteckých zájezdů na ostrovy bez mezinárodního letiště a při autobusových a kombinovaných zájezdech je třeba brát do úvahy, že je nutné se přizpůsobit časovým harmonogramům trajektů. Lodní doprava nemusí vždy navazovat na přílet či příjezd autobusu. V případě čekání řidič nebo delegát vyhledá takové místo, kde se dá občerstvit a vyčkat co nejpohodlněji.

Klienti si pak sami svá zavazadla přemístí na loď. Během plavby klienti za zavazadla odpovídají sami až do doby, kdy je opět naloží v přístavu do transferu, který je dopraví na místo pobytu. Zavazadla jsou na trajektu zpravidla uložena hromadně, proto doporučujeme nenechávat v zavazadle cenné věci a věci, které byste během plavby mohli potřebovat (např. léky apod.).


Ubytování

První a poslední den dovolené je určen k přepravě a může být tak i využit. Záleží na letovém řádu nebo odjezdu autobusu. Ubytování je většinou v den příjezdu poskytováno od 14:00 a v den odjezdu je třeba uvolnit ubytovací zařízení obyčejně do 10:00 hod (příp. podle pokynů delegáta). Pokud si přejete a je možné zůstat v hotelovém pokoji déle, je třeba počítat s extra příplatkem přímo na místě.

Katalog CK Aeolus obsahuje širokou nabídku ubytovacích kapacit, která zahrnuje studia, apartmány a hotely rozličných kategorií. Třeba však mít na paměti, že způsob jejich klasifikace, kritéria na zařazení a označování kategorií se v jednotlivých zemích liší, a proto není možné porovnávat standardy v různých zemích.

Počítejte s tím, že velikost vybavení a poloha studií, apartmánů či hotelových pokojů nejsou ani v objektech shodné kategorie úplně stejné. Pro základní orientaci uvádíme: Studio tvoří jedna místnost – obývací ložnice společně s kuchyňským koutem, doplněná koupelnou (sprchový kout a WC). Mezonet je dvojpodlažní ubytování, přičemž část lůžek se nachází v přízemí a část na poschodí. Ostatní vybavení se shoduje s vybavením studia. Apartmán se skládá z jedné nebo více oddělených ložnic, obývací kuchyňky s 1-2 lůžky a koupelny s WC.

Kuchyňský kout bývá vybavený ledničkou, el. vařičem a základním nádobím podle počtu osob. Třeba mít na paměti, že slouží jen na přípravu jednoduchých jídel. Doporučujeme vzít s sebou utěrky, čistící prostředky a hygienické potřeby (mýdlo, toaletní papír atp.).

Hotelový pokoj je zpravidla jedna místnost s lůžky dle popisu, s oddělenou koupelnou, zpravidla bez kuchyňského koutu.

Přidělování pokojů v hotelech probíhá zásadně ze strany hotelu a cestovní kancelář je nemůže ovlivnit. Samozřejmě vždy uděláme maximum, abychom vyhověli vašim přáním a speciálním požadavkům, konečné slovo však má vždy hotel.

V mnohých ubytovacích zařízeních se za tří nebo čtyřlůžkový pokoj považuje dvoulůžkový pokoj s přistýlkami, kterými mohou být pohovka, rozkládací gauč, křeslo nebo palanda. Obytný prostor tak může být značně omezen. Menší pohodlí je zohledněné v cenách pro 3. a 4. osobu. Základními lůžky mohou být 2 samostatná lůžka nebo manželská postel, ne ve všech ubytováních jsou dostupné obě varianty a případnou preferenci nejsme schopni garantovat.

Mnoho hotelů je tvořeno centrální budovou a vedlejšími budovami (bungalovy) umístěnými v areálu. Umístění pokoje může být jak v centrální, tak ve vedlejší budově, pokud rozdíl mezi tímto typem ubytování není rozlišen v ceně zájezdu.

Některá ubytovací zařízení nabízejí klientům trezory, dětské postýlky, ledničky nad rámec standardního vybavení pokojů. Vezměte, prosím, na vědomí, že tyto jsou, pokud není uvedeno jinak, za poplatek v místě pobytu. Případné požadavky na tyto specifické služby vyplňte do Poznámky v SOZ již při objednávce zájezdu, s ohledem na možné omezení dostupného množství těchto služeb. Pokud je hotelový pokoj vybaven minibarem a není v popisu uvedeno jinak, je konzumace zpoplatněna na recepci hotelu.

I přesto, že některá ubytovací zařízení disponují bezbariérovými pokoji, není možné zaručit, že i celý areál ubytování či přístup na pláž budou bezbariérové. Z tohoto důvodu není možné takové nedostatky reklamovat.

Fotografie pokojů uvedené v katalogu a webu považujte za orientační. Jsou nám dodávány s velkým předstihem a mnohá zařízení mají více typů pokojů, které se mohou lišit velikostí, vybavením, případně designem. Případný rozdíl není důvodem k reklamaci.

V každém ubytovacím zařízení je prováděn úklid, výměna ručníků a ložního prádla. Neznamená to však, že výměna probíhá každý den. Úklid i další služby mimo závisí především na kvalitě ubytovacího zařízení. U hotelů nižší kategorie, studií a apartmánů počítejte s tím, že výměna proběhne 1 – 2x za pobyt. Vezměte, prosím, také na vědomí, že úroveň a rychlost služeb poskytovaných ve vašem ubytovacím zařízení odpovídá zvyklostem a mentalitě obyvatelstva dané země.


Údržba ubytovacích zařízení, hluk

Během letní sezóny může dojít k menším údržbářským pracím v ubytovacím zařízení z technických nebo jiných příčin, které naše cestovní kancelář bohužel nemůže ovlivnit. Pokud dojde k takovéto situaci, prosíme Vás o pochopení. V některých letoviscích může i v průběhu sezóny docházet ke stavebním pracím a výstavbě mimo areály našich ubytovacích zařízení, které bohužel nemůžeme ze statusu CK Aeolus zakázat či ovlivnit. Naší snahou je eliminovat rušivé vlivy vaší dovolené a v případě, že budeme o takovéto činnosti informováni, ihned vás s tímto stavem obeznámíme.

Dále si dovolujeme upozornit na fakt, že v prázdninových letoviscích se většinou odehrává, zejména v hlavní sezóně, rušný noční život, který může způsobovat i intenzivnější hluk. Tento hluk (hudba, animační programy, automobily, motocykly, apod.) však nesnižuje kvalitu námi poskytovaných služeb a nemůže tedy být předmětem případné reklamace.


Mimo hlavní sezónu

Je třeba počítat s tím, že na začátku nebo na konci sezóny může být nabídka služeb či fakultativních výletů zredukovaná z důvodu poklesu klientely a to platí také pro rozsah služeb v hotelových zařízeních včetně vyšší kategorie. Výhodou zájezdů mimo hlavní sezónu je jejich příznivější cena a zpravidla větší klid v letoviscích.


Klimatizace

Pokud je ubytovací zařízení vybaveno centrální klimatizací, může se stát, že bude v činnosti jen v určených hodinách. Centrální klimatizace je řízena podle pokynů majitele ubytovacího zařízení a může být zredukovaná, případně úplně vypnutá. Pokud je v popisu objektu v katalogu uvedeno, že individuální klimatizace je možná v místě za příplatek, neznamená to, že je klimatizace možná ve všech pokojích ubytovacího zařízení. Proto pokud budete mít o klimatizaci zájem, zahrňte toto přání do cestovní smlouvy při objednání zájezdu.


Bazén

Ve většině našich ubytovacích zařízení je k dispozici bazén, který mohou hosté zpravidla využívat bezplatně, včetně lehátek a slunečníků. Pokud využijete bazén u jiného objektu, než ve kterém jste ubytovaní, většinou nebývá využití bazénu zpoplatněno, ale zpravidla se očekává symbolická konzumace nápojů či občerstvení v baru u bazénu.


Vzdálenost od moře

Vzdálenost ubytovacího zařízení od moře je měřena vzdušnou čarou a je orientační.


Pláže, slunečníky a lehátka

Čistota a udržování veřejných pláží je vždy v kompetenci místní samosprávy, případně nájemců, kteří zajišťují pronájem lehátek a slunečníků a určují sami jejich cenu, kapacitu a kvalitu. Majitelé ubytovacích zařízení, pokud nejsou zároveň nájemci a ani CK nemohou čistotu ani vybavení pláží ovlivnit. Na řadě míst v naší nabídce jsou pláže označené Modrou vlajkou, která bývá udělována právě těm nejkrásnějším a nejčistějším. Na některých místech se občas mohou vyskytovat chaluhy, jejich případný úklid je plně v kompetenci nájemce pláže, ale na některých místech je jejich odstraňování z důvodu ochrany přírody zakázáno. Přírodní pláže, tedy pláže bez lehátek a slunečníků, zpravidla nebývají upravovány vůbec. Ani na těchto plážích však nebývá tolerován nudismus.


Stravování

Stravování obvykle začíná v den příjezdu večeří a končí v den odjezdu snídaní. Při pozdějším nástupu do hotelu způsobeném např. zpožděním letadla se zmeškané jídlo v hotelu čerpá následující den nebo v jiný den pobytu. V případě nevyčerpání těchto služeb na místě (z důvodu pozdního příjezdu či dřívějšího odjezdu nebo absolvování fakultativních výletů) není možnost finanční kompenzace. Snídaně, obědy a večeře mohou být buď servírované, kdy je výběr zpravidla ze 2-3 jídel nebo formou bufetu, kdy se jedná o výběr jídel formou samoobsluhy. Množství a sortiment jídel je v plné kompetenci hotelu, souvisí s úrovní ubytovacího zařízení a místními zvyklostmi. Pokud jsou snídaně kontinentální, skládají se z teplého nápoje, pečiva, másla, džemu. Rozšířené kontinentální snídaně jsou obohaceny o sýr, šunku nebo jinou uzeninu. U ubytovacích zařízení nižší kategorie je potřeba počítat s menším výběrem jídel a s jednotvárností stravy. V případě stravování formou polopenze či plné penze je nutno počítat s tím, že v ceně večeří a obědů nejsou zahrnuty nápoje, pokud není uvedeno jinak.

Popis služeb all Inclusive najdete vždy u popisů konkrétních hotelů. Rozsah poskytování těchto služeb je vázán na kategorii hotelu. Z programu all Inclusive mohou být vyňaty určité nápoje, především alkoholické nápoje jiné než místní výroby, různé druhy káv, fresh juice atd. Nevyužité služby není možné refundovat. Součástí programů all Inclusive často bývají i animační programy a další zábavní a sportovní aktivity. Tyto jsou zcela v kompetenci hotelu a právě na hotelu záleží, v jakém rozsahu a v jakých jazycích se budou tyto programy konat (převážná většina animačních programů bývá v anglickém nebo německém jazyce).

Nezapomeňte, že ve většině hotelů platí zákaz nošení vlastních jídel a nápojů na pokoje či do společných prostor a k bazénu a vynášení jídel z určených prostor.

V hotelech vyšší kategorie se při večeři vyžaduje vhodné oblečení.


Voda a hygiena

V přímořských zemích se obecně nepoužívá k pití voda z vodovodu, i když v mnoha případech nemusí být zdravotně závadná. Liší se však svou chutí (někdy má slanou příchuť, zejména na ostrovech) a kvalitou, proto doporučujeme pitnou vodu kupovat v lahvích.

V hotelech a apartmánech se solárním systémem ohřívání vody teče zejména brzy ráno a v době před večeří či nárazově při zvýšené spotřebě (např. při výměně skupin) pouze vlažná voda.

Protože v jižních zemích je jiným způsobem vedena kanalizace, především v Řecku je nezbytné použitý toaletní papír odkládat do odpadkových košů k tomu určených.


Zvířata

Jelikož země v naší nabídce mají jiné klimatické podmínky, můžete se zde setkat se zvýšeným výskytem různého hmyzu (komáři, švábi, cikády, včely, apod.) To však neznamená, že ubytování není čisté nebo je nehygienické. Doporučujeme přibalit si s sebou repelent, můžete si ho však zakoupit i v místě pobytu, zpravidla bývá i účinnější než naše prostředky. Zároveň je pro Řecko, ale i další destinace, typická tolerance k volně se pohybujícím zvířatům (především psi a kočky). CK Aeolus nenese zodpovědnost za případně vyskytující se hmyz i jiná zvířata a tato skutečnost není důvodem k reklamaci.


Průvodci a delegáti

Na poznávacích zájezdech je průvodce se skupinou během celé poznávací části zájezdu. U pobytových zájezdů je v určených dnech a hodinách k dispozici stálý delegát, případně zástupce místního partnera spolupracujícího s CK Aeolus (zpravidla hovořící AJ a NJ), který asistuje při transferech, ubytování, organizování fakultativních výletů ve spolupráci s místní CK, pronájmu aut nebo motocyklů. Delegát je klientům k dispozici, ne však každý den. Každý klient je obeznámen, kdy jej přesně delegát navštíví v jeho ubytovacím zařízení či na jiném předem smluveném místě. Časové rozpisy schůzek mají klienti k dispozici na informačních tabulích nebo jsou jim sděleny po příletu do destinace na počátku jejich pobytu. Pokud se ze závažného důvodu delegát na dohodnutou schůzku ve smluvený čas nemůže dostavit, informuje o této situaci klienty prostřednictvím SMS, informační tabule, pomocí recepce hotelu apod. a navrhne náhradní termín schůzky. V případě nouze mají klienti k dispozici mobilní telefonní číslo na delegáta, aby jej mohli v případě problému kdykoli kontaktovat.

Případné náklady spojené s komunikací s delegátem však nejsou v rámci případné reklamace vymahatelné.


Fakultativní výlety

Delegát klientům nabídne možnost zúčastnit se fakultativních výletů. Při prohlídce archeologických lokalit a muzeí v rámci výletů může podrobný výklad podávat jen místní průvodce a pracovník cestovní kanceláře smí výklad jen tlumočit. Všechny fakultativní výlety nejsou provázeny slovenským nebo českým průvodcem. V případě malé účasti české a slovenské klientely může dojít ke zrušení výletu, případně spojení slovenské a české skupiny s jinou zahraniční skupinou klientů. Přesné informace, program a ceny výletů vám poskytne delegát CK v místě pobytu.


Zvláštní požadavky

K zvláštním požadavkům patří vaše přání, které uvádíte ve Smlouvě o obstaraní zájezdu do kolonky „Poznámka“, jako např. ubytovaní v patře, ubytování s výhledem na moře (pokud není zpoplatněno ubytovacím zařízením a rozdíl uveden v ceníku), nebo ubytování vedle vašich známých. Naše CK se bude snažit vaše požadavky splnit. Vezměte prosím na vědomí, že tyto požadavky však nemohou být závazně potvrzeny před odjezdem/odletem na zájezd a v případech, kdy nebude možné vyhovět, není možnost nedodržení vašich přání uvedených v Poznámce reklamovat. Mějte také na paměti, že pokud si zakoupíte zájezd na „Last Minute“ v krátké době před nástupem na zájezd, vaše požadavky nebudou moci být s největší pravděpodobností ze strany ubytovacího zařízení splněny.


Ceny

Ceny, které jsou u zájezdů uvedeny, jsou konečné a zahrnují: dopravu, transfery na místo pobytu a zpět, ubytování, stravování (podle vybraného ubytování), služby delegáta a DPH, letištní taxy, bezpečnostní taxy, příplatek za pozemní služby (handling fee), palivový příplatek. V ceně nejsou zahrnuta případná víza a nepovinné příplatky jako např. komplexní cestovní pojištění, příplatky za večeře, klimatizaci apod. Ceny jsou stanoveny podle aktuálního kurzu ke dni 15.10.2016, viz Všeobecné smluvní podmínky účasti na zájezdech CK Aeolus, čl. ll.) Cena a platební podmínky.


Pojištění

Cestovní připojištění není povinné a není zahrnuto v katalogové ceně zájezdu. Komplexní cestovní pojištění se sjednává při koupi zájezdu (sepsání SOZ). Vzhledem k faktu, že zahrnuje také pojištění pro případ storna zájezdu, nelze jej sjednat dodatečně. Pojistná smlouva vzniká výhradně mezi cestujícím a pojišťovnou a to znamená, že případná pojistná událost se řeší ve vztahu klient – pojišťovna. CK Aeolus uzavřela pojistnou smlouvu s pojišťovnou Allianz Slovenská poisťovňa a.s. Podmínky komplexního cestovního pojištění jsou součástí SOZ a jsou klientovi předané při uzavření této SOZ nebo jsou následně zaslány společně s Pokyny k zájezdu. Pokud si klient zajistí cestovní připojištění přes CK Aeolus, je pojištěn po celou dobu konání zájezdu, tedy i v případě, že by došlo z jakýchkoli důvodů ke změně termínu uvedeného ve SOZ (dřívější či pozdější přílet či příjezd do místa pobytu, změna termínu návratu a pod.).


Specifické informace

Popisy ubytovacích zařízení a rozsah poskytovaných služeb, které jsou uvedené v katalogu, souhlasí s informacemi v době jeho tisku. Katalog se připravuje několik měsíců před termínem zájezdů a během této doby mohou nastat různé změny, např. v harmonogramu trajektů, rozsahu služeb ubytování (bazén, forma stravování, rozsah zábavy apod.), nebo vzhledu okolí z důvodů výstavby či jiné stavební činnosti.

Může se stát, že kvůli počasí, stávce, či zásahům vyšší moci tzv. „vis major“, nebude možné navštívit některá místa, případně bude nutné upravit trasu nebo program zájezdu.

V případě, že se dozvíme včas jakoukoliv závažnou změnu, budeme Vás před odjezdem informovat. Další doplňující informace a doporučení, které budou CK známé a mohou být pro klienta důležité, poskytneme písemně, případně telefonicky, nejdéle však 7 dní před odjezdem na zájezd.

Důležité informace při výběru zájezdu a Všeobecné smluvní podmínky účasti na zájezdech CK Aeolus jsou nedílnou součástí katalogu CK Aeolus pro rok 2017 a informace v něm a na webových stránkách http://www.aeolus.cz/ slouží jako podklady k uzavření smlouvy. Za informace získané z jiných zdrojů CK Aeolus neručí.


Katalog CK Aeolus je platný ve všech kancelářích CK Aeolus a taktéž v síti cestovních kanceláří a agentur, které uzavřely s CK Aeolus smlouvu o spolupráci.


 


 


Nejnovější akce
Rozšíření vozového parku Rozšíření vozového parku Máme dobrou zprávu pro všechny naše klienty, kteří s námi jezdí na dovolené autobusem.
Zemětřesení na ostrově Kos Zemětřesení na ostrově Kos Chtěli bychom vás informovat o situaci na Kosu, který dnes zasáhlo zemětřesení a poškodilo staré budovy v hlavním městě
Objevujte Řecko Objevujte Řecko Pokud bychom měli vytvořit seznam letních prázdninových cílů, do kterých můžete cestovat každý rok a každý rok objevit něco nového, Řecko bude určitě na prvních příčkách - ne-li zcela na vrcholu.